12.12.2019
  vnashemdvore.ru

Ленина 55 перед сносом