16.12.2018
  vnashemdvore.ru

Ленина 55 перед сносом